Op elke leeftijd kunnen problemen tussen ouders en één of meerdere van hun kinderen rijzen, tussen broers en zussen, tussen het gezin en de grootouders, tussen de familie en de naaste omgeving.

De gezinstherapeut zal rekening houden met alle leden van het gezin om hun onderlinge wisselwerking te begrijpen. Hij zal ook helpen om hun behoeften, hun verwachtingen en hun doelstellingen te verwoorden. Het te bereiken doel moet voor iedereen positief en aanvaardbaar zijn.