De Doortocht

Groepspraktijk voor relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie

EMDR

EMDR

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Francine Shapiro ontwikkelde in 1987 deze doeltreffende methode voor de behandeling van posttraumatische stress, verslavingen of rouw.

Door deze techniek wordt het traumatisch gebeuren opnieuw geprogrammeerd in de hersenen.

Het is namelijk zo dat bij traumatisering de primaire emoties in de rechter hersenhelft (helft voor gevoel, creativiteit, intuïtie) gestockeerd worden zonder verbinding te kunnen maken met de linkerhersenhelft (helft dat instaat voor het logisch denken en taal). Bij EMDR worden bilaterale stimuleringen gebruikt om beide hersenhelften weer met elkaar te verbinden waardoor de primaire traumatische gevoelens opnieuw toegang krijgen tot het logisch redeneren en er woorden kunnen gegeven worden aan het gebeuren. Hierdoor wordt het natuurlijk genezingsproces van de hersenen in gang gezet en voltooid. Het traumatisch gebeuren krijgt een plaats, de emotionele lading ervan verdwijnt.

Wanneer is EMDR doeltreffend?

Bij een traumatische ervaring zoals psychisch of fysiek geweld, seksueel misbruik, een ongeluk, natuurramp, enz.) alsook bij elke moeilijke, storende gebeurtenis die als traumatisch wordt beleefd en blijvend verdriet, pijn of bitterheid veroorzaakt.

Deze methode kan ook gebruikt worden voor de behandeling van verschillende stoornissen als depressie, eetstoornissen, paniekaanvallen, fobieën, dwangstoornissen, psychosomatische aandoeningen of verslavingen voor zover deze hun oorsprong vinden in onverwerkte herinneringen.

Voor meer info verwijzen we naar de site van EMDR-Belgium: www.emdr-belgium.be.